972-39552775, 972-54-6662775

Shabbat Table
Candle Lighting

פמוטים
ברכת הנרות
מגש לפמוטים
מעמד לגפרורים

 

Gift Ideas

מתנות לחתונה
לחנוכת הבית
מתנות לבר מצוה
מתנה לבת מצוה
מתנהללידה
מתנה לאשה
מתנה לגבר
מתנה לעורך דין/עורכת דין
מתנה לשופט/ת
מתנה לרופא
מתנה למורה

בתי מזוזה מגזרת נירוסטה וקריסטלים
בתי מזוזה עיטור הדפס אלומיניום
בתי מזוזה הדפסים צבעוניים
בתי מזוזה לחדרי ילדים 

 

Table Decortion
Netilat Yadaim
Simcha Favors

מעמד לפתקיות ממו
סימניות
מגנטים
מחזיקי מפתחות

Holidays
Wall Decoration

תמונות בהשראת כתבי יד עתיקים
תליוני קיר

חמסות מגזרת נירוסטה

חמסות נירוסטה + צבעוני
חמסות צבעוניות
חמסות נירוסטה גדולות
חמסות עומדות
רימוני קיר נירוסטה
רימוני קיר נירוסטה אנגלית
רימוני קיר נירוסטה עברית+אנגלית
רימוני קיר גדולים
רימוני קיר גדולים - נעמי שמר 

 

SURPLUS