אותיות מרחפות

לצלילי נגינתו של דוד המלך, משורר תהלים, מרחפות להן האותיות על פני הדורות וחוברות יחדיו לשבועה שנאמרה על נהרות בבל. "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"    כך נשבעו ישראל בהיותם בגלות. במילים אלו ממש מעלה גם החתן את ירושלים על ראש שמחתו, רגע לפני שבירת הכוס. האותיות המרחפות – פרי פיתוח ותכנון מקורי שלנו הינו מוצר הבית הייחודי שהפך לסיפור הצלחה. התליון הינו– דבוקת אותיות הנתלית ברווח  מהקיר. צורת התליה גורמת לצלליות האותיות להראות על הקיר בהתאם לכיוון האור ויוצרת תחושה מרהיבת עין של אותיות מרחפות. " אם אשכחך" הוא רק אחד הפסוקים המככבים במוצר זה. ניתן למצוא מבחר גדול של פסוקים וברכות שונות הכתובים בסגנון דומה.

 

" * סימן מסחרי רשום רשמי, היזהרו מחיקויים