אם אשכחך ירושלים- טורקיס מנוקד JM-T

אם אשכחך ירושלים מנוקד


פריט קישוט ייחודי - דבוקת אותיות במגזרת נירוסטה
הפריט מעוצב לתליה ב"ריחוף" מהקיר ונוצרת נוכחות מרשימה וצללית של האותיות על הקיר


48*35 ס"מ