הבדלה

משטח הבדלה תליש לשימוש חד פעמי

בכל בלוק 30 יחידות ל-30 שבתות וחגים

 

גודל A3