תמונות - דגם חלונות

סדרת תמונות בהשראת כתבי יד עתיקים. בסידרה תמונות המכילות טקסטים מהמקורות היהודיים: מפרקי התנ"ך, מתפילות, ברכות ומזמורי תהילים, ומפיהם של רבנים גדולים בישראל- כמו ר' נחמן מברסלב ור' אלימלך מליז'נסק.

אופיו המרובע של הכתב העברי ורצף הכתיבה הבנוי מאותיות שאינן מחוברות זו לזו, הוא עיטורי בפני עצמו והופך לחלק עיצובי ביצירה.

יצירות היודאיקה נותנות לטקסטים היהודיים צורה ותבנית, יופי וצבע. בדומה למוסיקה ולניגון – כך האמנות היהודית נותנת ביטוי סימלי – חזותי לטקסט, והפסוקים והמזמורים מקבלים חיות חדשה.  

גודל : 21.5 * 19.5

 

This series of pictures inspired by ancient
manuscripts contain texts of Jewish sources: the chapters of the Bible, prayers greetings, psalms and words of great rabbis in Israel such as Rabbi Nachman of Breslov, R. Elimelech Lizhensk  

The squared Hebrew script, made up of letters that are not attached to one another, is decorative in and of itself. The repeating letters turn into a pictorial motif that decorates the picture. The Hebrew lettering making up the text is given design and shading to flow, turning the text itself into an integral part of the artwork.

Judaic artwork gives the Jewish texts shape, color and a form of beauty. Just as music gives life to the passages by adhering to the tune and melody, so does Jewish art give symbolic appearance and expression to the texts, and the passages and psalms are imbued with new life