נר של שבת DPL-3
מתנה יפה לרעיה לאם או לחמות, לכלה ולכל אשה שתרצו לשמח.
מצווה להדליק נר שבת עם כניסת השבת. זמן הדלקת נרות שבת היא עת רצון - זמן ששערי השמים פתוחים, ומשום כך נוהגות נשים בכל עדות ישראל להתפלל לאחר הדלקת הנרות על בני ביתן על עצמן ועל כלל ישראל. הנוסח המופיע בתמונה זו משקף את רוח המנהג שהשתמר לאורך הדורות החל מהמאה ה-13. גודל: 19.5 * 21.5 ס"מ

This is the perfect gift for a wife, mother, mother-in-law or any woman you wish to surprise or express gratitude and appreciation toward.

It is a mitzvah (commandment from God) to light Sabbath candles on Friday night. The time of lighting the candles is a time when heaven’s doors open wide and that is why, as the candles are lit, women of all ethnic origins in Israel pray for their family members, for themselves and for Israel. The version in this picture reflects the spirit of this holy custom that has been preserved since the 13th century.