סטים ומוצרים תואמים

This site includes a collection of matching mezuzahs and small blessings in similar designs. The base is made of beech tree with aluminum design on top. The colorful designs include motifs from the world of Judaica and traditional texts. You can create a unique set of matching mezuzah and small blessing that would make the perfect gift to Bar-mitzvah, Bat-mitzvah, housewarming or any special occasion in the Jewish home.

מגש נירוסטה ומפית תואמת- רימונים מגש נירוסטה ומפית תואמת- חיטה סכין לחם ומלחיות תואמות סט לשולחן שבת 4
מגש נירוסטה ומפית תואמת- רימונים
מגש נירוסטה ומפית תואמת- חיטה
סכין לחם ומלחיות תואמות
סט לשולחן שבת 4
סט לשולחן שבת 3 סט לשולחן שבת 2 סט לשולחן שבת 1
סט לשולחן שבת 3
סט לשולחן שבת 2
סט לשולחן שבת 1