ברכת הבית
 

ברכת הבית היא מתנה כמעט לכל מטרה – לבית חדש, לחתונה, למארחים בארץ ובחו"ל ועוד. ברכת הבית מופיעה בנוסחים רבים. בשונה מהנוסח על דרך השלילה המאחל כי בבית זה "לא יבוא צער" וכו'.. בחרתי בנוסח החיובי המברך ומתייחס לשלומם של בני הבית לשמחה, ברכה, רווחה והצלחה, בחלק מהתמונות בחרתי בטקסט "אתה שלום וביתך שלום..." מספר שמואל או בטקסט מתוך ברכת המזון: "הרחמן ישלח ברכה מרובה בבית הזה" מי יתן ובבתים של כולנו תירבה הברכה. 

 

 

This is the perfect gift for a wife, mother, mother-in-law or any woman you wish to surprise or express gratitude and appreciation toward.

It is a mitzvah (commandment from God) to light Sabbath candles on Friday night. The time of lighting the candles is a time when heaven’s doors open wide and that is why, as the candles are lit, women of all ethnic origins in Israel pray for their family members, for themselves and for Israel. The version in this picture reflects the spirit of this holy custom that has been preserved since the 13th century

מגנט- אתה שלום יבורך הבית הזה יבורך הבית הזה אנגלית אשת חיל
מגנט- אתה שלום
יבורך הבית הזה
יבורך הבית הזה אנגלית
אשת חיל
שיר המעלות יהי שלום בחילך מגנט- רבות בנות חמסה שלום על ישראל- עברית ואנגלית
שיר המעלות
יהי שלום בחילך
מגנט- רבות בנות
חמסה שלום על ישראל- עברית ואנגלית
חמסה אשת חיל- עברית ואנגלית חמסה שלום חמסה ברכת הבית אנגלית חמסה ברכת הבית משולב
חמסה אשת חיל- עברית ואנגלית
חמסה שלום
חמסה ברכת הבית אנגלית
חמסה ברכת הבית משולב
חמסה לבית אנגלית חמסה לבית עברית ברכת הבית אותיות מרחפות ברכת הבית אנגלית אותיות מרחפות
חמסה לבית אנגלית
חמסה לבית עברית
ברכת הבית אותיות מרחפות
ברכת הבית אנגלית אותיות מרחפות
רימון ברכת הבית ברוך אתה בבואך ובצאתך מגנט- ברכת הבית מגנט- ברכת הבית
רימון ברכת הבית
ברוך אתה בבואך ובצאתך
מגנט- ברכת הבית
מגנט- ברכת הבית
רימון נירוסטה ברכת הבית ברכת הבית ברכת הבית עברית יבורך הבית
רימון נירוסטה ברכת הבית
ברכת הבית
ברכת הבית עברית
יבורך הבית
ברכת הבית עברית+אנגלית
ברכת הבית עברית+אנגלית