ברכת הבית
 

ברכת הבית היא מתנה כמעט לכל מטרה – לבית חדש, לחתונה, למארחים בארץ ובחו"ל ועוד. ברכת הבית מופיעה בנוסחים רבים. בשונה מהנוסח על דרך השלילה המאחל כי בבית זה "לא יבוא צער" וכו'.. בחרתי בנוסח החיובי המברך ומתייחס לשלומם של בני הבית לשמחה, ברכה, רווחה והצלחה, בחלק מהתמונות בחרתי בטקסט "אתה שלום וביתך שלום..." מספר שמואל או בטקסט מתוך ברכת המזון: "הרחמן ישלח ברכה מרובה בבית הזה" מי יתן ובבתים של כולנו תירבה הברכה. 

 

 

This is the perfect gift for a wife, mother, mother-in-law or any woman you wish to surprise or express gratitude and appreciation toward.

It is a mitzvah (commandment from God) to light Sabbath candles on Friday night. The time of lighting the candles is a time when heaven’s doors open wide and that is why, as the candles are lit, women of all ethnic origins in Israel pray for their family members, for themselves and for Israel. The version in this picture reflects the spirit of this holy custom that has been preserved since the 13th century

יבורך זה הבית בברכת שמים שיר המעלות ברכת הבית אנגלית ברכת הבית אותיות מרחפות
יבורך זה הבית בברכת שמים
שיר המעלות
ברכת הבית אנגלית
ברכת הבית אותיות מרחפות
ברכת הבית ברכת הבית- זהב אתה שלום ברכת הבית אנגלית דגם 1
ברכת הבית
ברכת הבית- זהב
אתה שלום
ברכת הבית אנגלית דגם 1
ברכת הבית אנגלית דגם 2 ברוך אתה בבואך ברכת בית עברית ברכת בית אנגלית
ברכת הבית אנגלית דגם 2
ברוך אתה בבואך
ברכת בית עברית
ברכת בית אנגלית
ברכת הבית אנגלית ועברית ברכת הבית עברית תליון קיר 3 חלונות יבורך הבית- אנגלית תליון קיר 3 חלונות רבות בנות עשו חיל
ברכת הבית אנגלית ועברית
ברכת הבית עברית
תליון קיר 3 חלונות יבורך הבית- אנגלית
תליון קיר 3 חלונות רבות בנות עשו חיל
תליון קיר 3 חלונות והיה כעץ שתול תליון קיר 3 חלונות יבורך הבית תליון קיר 3 חלונות ברכה אהבה-אנגלית תליון קיר בזה המקום 2
תליון קיר 3 חלונות והיה כעץ שתול
תליון קיר 3 חלונות יבורך הבית
תליון קיר 3 חלונות ברכה אהבה-אנגלית
תליון קיר בזה המקום 2
תליון קיר May this home תליון קיר יבורך זה הבית תליון קיר בזה המקום תליון קיר May this home 2
תליון קיר May this home
תליון קיר יבורך זה הבית
תליון קיר בזה המקום
תליון קיר May this home 2
יבורך הבית הזה אנגלית יהי שלום בחילך שיר המעלות יבורך הבית הזה
יבורך הבית הזה אנגלית
יהי שלום בחילך
שיר המעלות
יבורך הבית הזה
ברכת הבית עברית תפילת השופט ברכת הבית עברית+אנגלית ברכת הבית
ברכת הבית עברית
תפילת השופט
ברכת הבית עברית+אנגלית
ברכת הבית
חמסה ברכת הבית עברית חמסה ברכת העסק 1- עברית חמסה שלום על ישראל- עברית ואנגלית חמסה אשת חיל- עברית ואנגלית
חמסה ברכת הבית עברית
חמסה ברכת העסק 1- עברית
חמסה שלום על ישראל- עברית ואנגלית
חמסה אשת חיל- עברית ואנגלית
חמסה שלום חמסה ברכת הבית אנגלית חמסה ברכת העסק 1- אנגלית חמסה ברכת הבית 2 - עברית ואנגלית
חמסה שלום
חמסה ברכת הבית אנגלית
חמסה ברכת העסק 1- אנגלית
חמסה ברכת הבית 2 - עברית ואנגלית
חמסה ברכת העסק 2- עברית חמסה ברכת הבית - עברית ואנגלית חמסה ברכת הבית חמסה ברכת הבית
חמסה ברכת העסק 2- עברית
חמסה ברכת הבית - עברית ואנגלית
חמסה ברכת הבית
חמסה ברכת הבית
חמסה ברכת העסק 2- אנגלית חמסה ברכת הבית אנגלית חמסה ברכת הבית עברית חמסת נירוסטה מנדלה
חמסה ברכת העסק 2- אנגלית
חמסה ברכת הבית אנגלית
חמסה ברכת הבית עברית
חמסת נירוסטה מנדלה
חמסת נירוסטה בזה המקום חמסה מעמד לשולחן מגנט- אתה שלום מגנט- ברכת הבית
חמסת נירוסטה בזה המקום
חמסה מעמד לשולחן
מגנט- אתה שלום
מגנט- ברכת הבית
מגנט- רבות בנות מגנט- ברכת הבית אנגלית
מגנט- רבות בנות
מגנט- ברכת הבית אנגלית