מזמורי תהילים
שיר למעלות יהי שלום שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון תליון קיר 3 חלונות והיה כעץ שתול
שיר למעלות
יהי שלום
שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון
תליון קיר 3 חלונות והיה כעץ שתול
יהי שלום בחילך שיר המעלות והיה כעץ שתול
יהי שלום בחילך
שיר המעלות
והיה כעץ שתול