מתנות לגבר
אילן אילן במה אברכך ברכת הכהנים ברכת הכהנים- זהב תפילת השופט
אילן אילן במה אברכך
ברכת הכהנים
ברכת הכהנים- זהב
תפילת השופט
סימניה רימונים סימניה פרחים סימניה והיה כעץ שתול על פלגי מים
סימניה רימונים
סימניה פרחים
סימניה והיה כעץ שתול על פלגי מים